Frygter du en tvangsfjernelse? – bliv klogere på reglerne

Bliv klar på de mange regler, der er i forbindelse med tvangsfjernelse af et eller flere børn – og bliv klar over, hvilke rettigheder du har som forælder, hvis du står i en situation, hvor din hjemkommune har en tvangsfjernelse med i deres overvejelser. Et af de steder, hvor du kan få eksperthjælp af ikke bare én familieadvokat, men af et helt team af skarpe advokater, er hos tvangsfjernelse.com

Hvad indebærer en tvangsfjernelse?

Allerførst skal du vide, hvad en tvangsfjernelse indebærer. En tvangsfjernelse af børn kaldes også nogle gange en tvangsmæssig anbringelse. Det betyder, at Børn- og Ungeudvalget i din hjemkommune vælger at fjerne dit barn eller dine børn fra hjemmet. Afgørelsen træffes efter indstilling fra kommunens socialrådgivere, der har haft med dig og dit barn at gøre.

Det er betingelse, at et barn kun må tvangsfjernes fra sit hjem, hvis der en åbenlys risiko for, at det vil skade barnet alvorligt at blive boende i hjemmet.

Tvangsfjernelse skal altid være sidste udvej

Udover at der skal være risiko for, at barnet tager alvorligt skade ved at blive boende hjemme, er det en betingelse, at problemerne har været forsøgt løst i hjemmet, eller ikke kan løses i hjemmet. Eksempler på hjælp i hjemmet kan være, at I får tilknyttet en kontaktperson eller en hjemme-hos’er, der kan hjælpe med at få problemerne løst og støtte op i dagligdagen.

Som forælder har du ret til at se alle papirer i sagen om tvangsfjernelse, og du har derudover ret til at kræve et møde med Børn- og Ungeudvalget sammen med din advokat, hvor I sammen kan fremlægge dit syn på sagen og sørger for, at forælder-siden bliver hørt. Mødet skal holdes inden udvalget træffer sin afgørelse. Læs evt. mere her og bliv klogere på hvad en tvangsfjernelse indebærer

Hvordan kan din advokat hjælpe?

En advokat med speciale i tvangsfjernelsessager kan dels hjælpe dig med at forstå, hvad tvangsfjernelsen betyder, og forklare om rettigheder og pligter for dig som forælder.  Dernæst vil advokaten som din sparringspartner og rådgiver kunne være med til at sikre, at alle sider af sagen er belyst. Hos familieadvokaterne ved tvangsfjernelse.com har de fx erfaring for, at de gode ting, der er i hjemmet og i barnets relationer, ofte ikke bliver vægtet eller belyst godt nok i forbindelse med indsamlingen af oplysninger og i vurderingen af, hvilken løsning der vil være bedst for barnet eller børnene.